Jun 07, 2022

Compensating the Holland Beker Co2 emissions with The Green Branch

In 2021 heeft de Koninklijke Holland Beker voor het eerst de CO2 uitstoot van de Holland Beker gecompenseerd met het aanplanten van bomen via The Green Branch. The Green Branch is een Nederlandse organisatie die in het zuiden van Brazilië gedegradeerde landbouwgrond herstelt tot een biodivers bos. Met de CO2 compensatie dragen wij bij aan het herbebossen van 400.000 m2 land (dat zijn zo’n 80 voetbalvelden!) waar meer dan 30.000 bomen de CO2 opnemen uit de atmosfeer. Er worden meer dan 30 verschillende soorten bomen geplant waardoor de biodiversiteit, waterhuishouding en de ecosystemen hersteld worden. Zo maken we niet alleen impact op de natuur, maar ook op de lokale boeren en samenleving!

Voor meer informatie bezoek: www.thegreenbranch.nl
Close